Pensioen Slim omgaan met de gevolgen voor uw pensioen

Pensioen na scheidingEchtscheiding & pensioen

Hebt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een pensioen opgebouwd? Dan deelt u pensioen na scheiding met uw ex-partner. Dit is wettelijk bepaald. Deze regel geldt voor de volgende pensioenvormen:

  • huwelijksouderdomspensioen;
  • partnerschapsouderdomspensioen;
  • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule;
  • pensioenreservering in een vennootschap;
  • militaire pensioenen;
  • SAIP-pensioen.

Veel pensioenregelingen kennen ook een nabestaandenpensioen. Soms heeft de langstlevende ex-partner recht op ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Dit betekent dat diegene een uitkering krijgt als de andere ex-partner overlijdt.

Pensioen na scheiding. Hoe zit dat?

Het is belangrijk dat u binnen twee jaar na uw scheiding aan uw pensioenuitvoerder doorgeeft dat u het pensioen laat verevenen. Dit kan via een speciaal formulier. Maar u mag in overleg met uw partner ook afwijken van de regels in de wet. Uw gezamenlijke afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Wilt u weten welke gevolgen de scheiding heeft voor uw pensioenregeling? En hoe u hier slim mee omgaat? De Kleijne & Janssen informeert en adviseert u graag.