Kinderalimentatie Samen de kosten voor uw kind(eren) dragen

Wanneer kinderalimentatie?

wanneer-kinderalimentatieNa de scheiding blijft u als ouders samen de kosten voor uw kinderen betalen. Dit doet u in elk geval totdat ze 21 jaar zijn. U spreekt hiervoor een regeling af: de kinderalimentatie. Hoe die regeling eruitziet, is op de eerste plaats afhankelijk van de behoefte van uw kind. Daarna wordt gekeken naar de financiële draagkracht van u beiden. Wij helpen u de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

Berekening kinderalimentatie

De financiële behoefte per kind wordt vaak berekend aan de hand van vastgestelde normen. Zodra dit is gebeurd, bekijken we hoe we die kosten tussen u beiden verdelen. Hiervoor maken wij een objectieve kinderalimentatieberekening, als onderdeel van het ouderschapsplan.

Wanneer kinderalimentatie bij een eigen bedrijf

Bij vast inkomen uit dienstverband is het relatief eenvoudig te berekenen wat de behoefte en de draagkracht is voor de kinderalimentatie. Een ondernemer heeft echter een wisselend inkomen en kan ook te maken hebben met winst en verlies in de onderneming. Onze experts weten hoe bij ondernemers de draagkracht berekend dient te worden en hoe u de behoefte berekend bij kinderen van ondernemer(s).

De kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de echtscheiding. Bij de beoordeling van de draagkracht bij ondernemingen dient te worden beoordeeld welke middelen er ter beschikking staan bij de ondernemer-partner. De daadwerkelijke geldstromen en liquide middelen kunnen hiervoor in aanmerking worden genomen. Ook dient gekeken te worden naar zowel het verleden als de toekomst. Hierbij is het noodzakelijk dat de jaarstukken van de onderneming doorgenomen worden. Naast de alimentatie dient gekeken te worden naar de continuïteit van de onderneming en naar de belangen van de onderhoudsgerechtigde. Kortom, een taak voor onze experts!

Professionele en inzichtelijke berekening van de kinderalimentatie

Onze experts maken voor u de alimentatieberekening op basis van berekening van de draagkracht en behoeften. Ook kunnen de experts u diverse mogelijkheden voorhouden. Zo weet u precies wat uw financiële positie is na de scheiding.

Kijk hier voor meer informatie over partneralimentatie.