RFEA

Een scheiding betekent veel regelen. Ook zorgt een scheiding voor onzekerheid over de toekomst. De financiële (on)mogelijkheden spelen hierbij een grote rol. Zeker als u en/of uw partner ondernemer is, zijn er nog meer zaken waar u rekening mee dient te houden. Op deze momenten is het van belang dat u een deskundige partij kunt inschakelen. Een deskundige partij herkent u door het keurmerk RFEA.

Kwaliteit

Een RFEA is financieel, fiscaal en juridisch deskundig. Het RFEA-register kent een onderverdeling in 'particulier' en 'ondernemer' dit geeft aan of de RFEA-adviseur specialist is in advies aan particulieren of advies aan ondernemers. Jan de Kleijne is specialist in advies aan ondernemers.

De adviseurs in het Register moeten voldoen aan strenge eisen, onder andere op het gebied van deskundigheid. Ook hebben de adviseurs een examen dienen af te leggen. Door de titel RFEA is direct duidelijk welke adviseur deskundig en gediplomeerd is. Een niet deskundig advies kan nog jaren financiële problemen opleveren. Denk aan problemen bij de verdeling van de gezamenlijke woning, of een onverwachte belastingaanslag na de scheiding. Ook de zorg voor kinderen komt vaak in het gedrang door onjuist financieel advies. Een adviseur van RFEA is deskundig en gediplomeerd.

Zorg dat de kwaliteit van uw advies goed is en kies voor RFEA registratie.

Zes redenen om een RFEA in te schakelen

1. Keurmerk: RFEA is hét keurmerk voor financieel echtscheidingsadviseur. Aan het RFEA-stempel herkent u een goed adviseur. Dat biedt zekerheid.

2. Financieel: na een scheiding is de toekomst voor 80 % afhankelijk van de financiele (on)mogelijkheden. In die onzekere periode zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig.

3. Fiscaal: in 70% van de gevallen leidt de belastingaangifte over het jaar van scheiden tot problemen. Het laatste waar u op zicht te wachten is een ondeskundig adviseur.

4. Deskundig: een RFEA is gediplomeerd en heeft daarvoor een examen moeten afleggen. Een RFEA houdt die deskundigheid up-to-date via permanente educatie.

5. Integer: een RFEA is gehouden aan een gedragscode. Eventuele klachten worden voorgelegd aan een onafhanklijke geschillencommissie. Een RFEA houdt zich aan uitspraken van die commissie.

6. Zichtbaar: een RFEA is opgenomen in het openbare register van de RFEA. Op www.rfea.nl kunt u meer informatie over RFEA vinden.