Nieuws

 • Alimentatie voor de jong-meerjarige kinderen

  31/01/2017

  In de wet is geregeld dat de ouders in het levensonderhoud van de kinderen dienen te voorzien. Deze verplichting geldt in ieder geval zolang de kinderen minderjarig zijn. Deze onderhoudsplicht wordt verlengd bij meerderjarige kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

  Lees verder
 • Wie krijgt het huisdier?

  04/01/2017

  Uw huisdier is erg geliefd bij beide partners. De hond of kat maakt deel uit van het gezin. Wanneer u met uw partner gaat scheiding, moeten er goede afspraken worden gemaakt naar wie het huisdier gaat en wie de kosten draagt. Hoe dit precies zit, leest u in deze blog!

  Lees verder
 • Geen partneralimentatie bij eigen vermogen

  19/12/2016

  Wanneer u voldoende inkomen of eigen vermogen heeft, dan heeft u geen recht op partneralimentatie. Als u bij de scheiding voldoende eigen vermogen heeft, dan dient u hierop eerst in te teren voordat er een recht op partneralimentatie ontstaat.

  Lees verder
 • Kinderalimentatie en eigen vermogen

  09/12/2016

  Het betalen van kinderalimentatie heeft hoge prioriteit. In sommige gevallen verwacht de rechter zelfs dat de alimentatieplichtige inteert op zijn vermogen als hij te weinig inkomsten heeft om de alimentatie te voldoen.

  Lees verder
 • Vechtscheidingen worden aangepakt!

  02/12/2016

  Naar schatting zijn er elk jaar 70.000 kinderen waarvan hun ouders gaan scheiden. Bij circa 14.000 kinderen lukt het de ouders niet om samen op redelijk termijn afspraken te maken. Deze 14.000 kinderen hebben ouders die een langdurige en heftige ouderlijke strijd aangaan. Maar ook de overige 56.000 kinderen kunnen de scheiding van hun ouders ervaren als een vechtscheiding. Jennifer Jansink behoorde tot de kinderen die een echte vechtscheiding meemaakte en tien jaar leed onder de scheiding van haar ouders. In die tien jaar zijn er 20 rechtszaken geweest, met 18 verschillende rechters. Om ervoor te zorgen dat kinderen minder lang de dupe zijn van de scheiding, worden vechtscheidingen vanaf 2017 aangepakt door de rechters!

  Lees verder
 • Voorkom conflicten bij nalatenschap

  19/11/2016

  Wanneer een dierbare overlijdt, is dit voor zowel u als uw familie een zeer emotionele gebeurtenis. Naast de emotionele impact, moet er veel worden geregeld. Door de emoties die er spelen, kan het vaak lastig zijn om praktische en goed doordachte besluiten te maken. Dit wordt nog lastiger wanneer er tussen familieleden conflicten ontstaan. Iets, wat u ter allen tijden wil vermijden!

  Lees verder
 • Spijt van de scheiding: wat nu?

  24/10/2016

  Op dat moment leek het de beste oplossing: scheiden van uw partner. Naarmate de tijd verstreek, besefte u dat u spijt heeft gekregen van de scheiding. Verschillende gedachtes komen tot u op: ‘Is er nog een weg terug?’ en ‘Hoe zit het met de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant?’. ​

  Lees verder
 • Minister Van der Steur draagt mediation een warm hart toe

  26/08/2016

  Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie draagt mediation een warm hart toe. Hij vindt mediation belangrijk, ‘omdat mensen de verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk tot een oplossing komen. Ook creëert het draagvlak: beide partijen kunnen zich erin vinden’, aldus minister Van der Steur. Hij vindt mediation een goed middel voor geschiloplossing en heeft op 13 juli 2016 het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ ingediend.

  Lees verder
 • Wetsvoorstel ‘beperking wettelijke gemeenschap van goederen’

  04/08/2016

  De Kleijne & Janssen houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen omtrent echtscheidingen. Zo is er op 19 april 2016 het wetsvoorstel 'beperking wettelijke gemeenschap van goederen' aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer dient hierover nog te beslissen. Hieronder leest u wat er wordt beoogd te veranderen.

  Lees verder
 • Kinderalimentatie

  09/07/2016

  ​Wanneer u gaat scheiden, komen er veel zaken op u af. Zo ook de kinderalimentatie. U wilt dat de kinderalimentatie goed geregeld wordt. Het kind staat namelijk voorop. Maar wie betaalt de kinderalimentatie? En hoelang heeft uw kind recht op kinderalimentatie?

  Lees verder