Professionals overleg scheiden Wie zijn uw professionals

overleg scheidenOverlegscheidingsadvocaat

Bij overleg scheiden spreekt u af dat u de rechter niet inschakelt om knopen door te hakken, maar in goed overleg afspraken maakt. De afspraken die u met uw ex-partner maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant. Het is van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat-scheidingsmediator u adviseert over alle juridische aspecten die bij overleg scheiden komen kijken. De overlegscheidingsadvocaat die u daarbij helpt, is opgeleid om in teamverband te werken en u te begeleiden bij het maken van afspraken. U neemt daarom goed geïnformeerd besluiten.

Coach bij in overleg scheiden

Een coach, veelal een psycholoog, helpt u bij het omgaan met emoties en de (rouw)verwerking. De coach begeleidt het proces van het overleg scheiden en ondersteunt u bij het stellen van doelen, het bespreekbaar maken van zorgen en onzekerheden, bevordert effectieve communicatie in het team en is deskundig op het gebied van conflicthantering. Wanneer er (minderjarige) kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding begeleidt de coach ouders bij het herstructureren van hun ouderschap na scheiding, voert (zo mogelijk) gesprekken met de kinderen en helpt u bij de invulling van het ouderschapsplan. De coach helpt u bij het creëren van een basis waarmee u de nieuwe fase na de scheiding in kan gaan.

Financieel deskundige

Het echtscheidingsconvenant legt uw financiële positie voor de toekomst vast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht en fiscaal optimaal ingericht is. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt u daarbij en brengt de financiële opties in kaart. Vervolgens kunt u samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor de volgende levensfase.

Kinderdeskundige

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Zij zijn eigenlijk niet in de gelegenheid om hun ware gevoelens te uiten. Hun wereld wordt overhoop gehaald. Praten met ouders kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan een kinderdeskundige worden ingeschakeld die de kinderen begeleidt en met hen praat over de gevoelens bij de scheiding. De kinderen worden uitgenodigd om over hun toekomst mee te denken. Hun wensen komen in het team aan de orde zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Kortom, met deze groep deskundigen kunt u goed, efficiënt, en respectvol in overleg scheiden. Weet u nog niet voor welke dienstverlening u moet kiezen, kijk hier voor een handige hulp bij het maken van een keuze.

Meer weten over de voordelen van de overlegscheiding en wanneer dit wordt ingezet? Lees dan deze pagina.