echtscheiding-en-pensioen-20160209.jpgEchtscheiding & pensioen

Hebt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een pensioen opgebouwd? Dan deelt u pensioen na scheiding met uw ex-partner. Dit is wettelijk bepaald. Deze regel geldt voor de volgende pensioenvormen:

  • huwelijksouderdomspensioen;
  • partnerschapsouderdomspensioen;
  • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule;
  • pensioenreservering in een vennootschap;
  • militaire pensioenen;
  • SAIP-pensioen.

Veel pensioenregelingen kennen ook een nabestaandenpensioen. Soms heeft de langstlevende ex-partner recht op ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Dit betekent dat diegene een uitkering krijgt als de andere ex-partner overlijdt.

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Er zijn tijdelijke maatregelen ingesteld om het pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Voor dga's die geen gebruik maken van de afkoopmogelijkheden kunnen of willen maken, biedt de wet de mogelijkheid om de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsreserve of om de pensioenvoorziening te bevriezen. De beslissingen die de DGA neemt aangaande het pensioen kunnen ook effect hebben op het pensioen van de (ex-)partner. Wij kunnen u adviseren aangaande de nodige stappen en mogelijkheden omtrent het pensioen.

Pensioen na scheiding. Hoe zit dat?

Het is belangrijk dat u binnen twee jaar na uw scheiding aan uw pensioenuitvoerder doorgeeft dat u het pensioen laat verevenen. Dit kan via een speciaal formulier. Maar u mag in overleg met uw partner ook afwijken van de regels in de wet. Uw gezamenlijke afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Wilt u weten welke gevolgen de scheiding heeft voor uw pensioenregeling? En hoe u hier slim mee omgaat? De Kleijne & Janssen informeert en adviseert u graag.